Sebastien Duyck
Senior Attorney - Climate and Energy Programme

Sébastien Duyck jest prawnikiem w Programie Klimat i Energia w Centrum Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska (CIEL) skupiającym się na prawach człowieka i zmianach klimatycznych, a także na udziale społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem. Jego biuro znajduje się w Genewie w Szwajcarii.