Joanna Tokarz-Haertig
kierowniczka działu projektów i koordynatorka Klubów Krytyki Politycznej

Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Stypendystka programu wymiany bilateralnej UW, prowadziła badania w Belgii na Universite Catolique de Louvain-La-Neuve. W ramach stypednium programu Erasmus studiowała na Universite di Carlo Bo w Urbino we Włoszech. W Stowarzyszeniu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce prowadziła projekty badawcze i zajmowała się tematyką rynku pracy w kontekście starzenia się społeczeństw.

Contributions:

5 kwietnia 2016