Dr hab. Waldemar Wojtasik
wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego

autor i współautor 6 monografii oraz ponad 100 artykułów naukowych z zakresu psefologii, zachowań wyborczych, a także partii i systemów partyjnych. Redaktor w czasopiśmie Political Prefereces, podejmującym problematykę badań ilościowych nad polityką.