dr Christine Pütz
Referentka

Dr Christine Pütz jest refertentką ds. Unii Europejskiej w referacie UE/Ameryka Północna Fundacji im. Heinricha Bölla. Do 2007 r. pracowała w instytucjach badawczych i edukacyjnych, takich jak Centrum Marc Bloch (Berlin), Mannheim Center for European Social Research i CEVIPOF w Paryżu. Jej praca w dziedzinie nauki i edukacji politycznej koncentruje się na badaniach nt. Europy i Francji oraz badaniach partyjnych. Ponadto Christine Pütz oferuje szkolenia i coaching w dziedzinie komunikacji i prowadzenia wywiadów.
Główne tematy, którymi zajmuje się w fundacji:

  •      przyszłość Unii Europejskiej
  •      demokracja europejska
  •      stosunki niemiecko-francuskie