Anna Zimińska
stażystka w obszarze PR Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

Studentka ostatniego semestru na kierunku Germanistyka, na specjalizacji polsko-niemieckie studia transkulturowe, na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.