Anna Jakubowska
Koordynatorka Programu Europejska Polityka Rolna
Anna Jakubowska

Antropolożka kulturowa i germanistka, studentka Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła badania etnograficzne na wsi, wśród rolników konwencjonalnych i ekologicznych. Autorka publikacji naukowych na temat pracy w rolnictwie i postrzegania chemii rolniczej przez wiejskiej społeczności jednej z gmin południowego Podlasia. Do jej obecnych zainteresowań naukowych należą współczesna wieś i rolnictwo, a także studia nad męskością.  

Contact

anna.jakubowska@pl.boell.org

Tel.+48 22 44 01 335
języki: polski, niemiecki, angielski