Agnieszka Kozakoszczak
koordynatorka programu edukacyjnego Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej

Z wykształcenia polonistka, pracuje w Fundacji Robinson Crusoe jako koordynatorka programów usamodzielnienia dla młodzieży. Trenerka umiejętności „miękkich” i trenerka antydyskryminacyjna. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi  przy projektach dot. wspierania różnorodności. Absolwentka Warsztatów Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej, Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej PAN oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.