Oferty pracy i stażu

 

OFERTA PRACY

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie poszukuje

Kierownika/ Kierowniczki w programie regionalnym "Dialog Bałtycki"

możliwie od 01.07.2022 r. w wymiarze pełnego etatu

 

Do zadań Kierownika/ Kierowniczki należeć będzie:

 • koncepcyjne i strategiczne rozwijanie zaangażowania Fundacji w krajach regionu bałtyckiego, przede wszystkim w Litwie, Łotwie i Estonii, w obszarach ekologii, transformacji energetycznej, demokracji i praw człowieka, przeciwdziałania zmianom klimatu i wspierania zrównoważonego rozwoju, wschodniego wymiaru polityk UE, szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa, cyfryzacji i polityki rolnej.  
 • współpraca podmiotów w regionie Morza Batyckiego w wyżej wymienionych obszarach tematycznych w ramach sieci krajowych i międzynarodowych,
 • merytoryczna, administracyjna i finansowa koordynacja, planowanie i sprawozdawczość z działań własnych Przedstawicielstwa Fundacji oraz z działań realizowanych we współpracy z europejskimi organizacjami partnerskimi, centralą w Berlinie i innymi biurami zagranicznymi Fundacji,
 • współpraca przy opracowywaniu strategii promujących aktywności w krajach bałtyckich z zakresu ekologii, transformacji energetycznej, demokracji i praw człowieka, przeciwdziałania zmianom klimatu i wspierania zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, wschodniego wymiaru polityk UE, szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa i  polityki rolnej oraz działań promocyjnych Przedstawicielstwa Fundacji,
 • współdziałanie przy realizacji misji Fundacji, tj. działań zmierzających do wzmacniania mechanizmu partycypacji społecznej oraz zwalczania dyskryminacji.

Oczekiwania wobec Kierownika/ Kierowniczki:

 • ukończone studia wyższe
 • znajomość polityk i struktur krajów bałtyckich
 • znajomość struktur, instrumentów oraz strategii UE, w szczególności w odniesieniu do  ekologii, demokracji i praw człowieka, przeciwdziałania zmianom klimatu i wspierania zrównoważonego rozwoju, wschodniego wymiaru polityk UE, szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa i  polityki rolnej
 • mile widziana znajomość polityki Unii Europejskiej: główne trendy i zagrożenia integracji europejskiej, wspólna polityka zagraniczna, bezpieczeństwa, sąsiedztwa i migracji, polityka rozszerzenia, wspólna polityka rolna.
 • znajomość środowisk w w/w obszarach w Litwie, Łotwie i Estonii znajomość zielonej polityki w tematyce europejskiej i międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w regionie Morza Bałtyckiego.
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną
 • biegła znajomość języka angielskiego, dobrze widziana znajomość języka niemieckiego
 • znajomość celów Fundacji
 • kompetencje społeczne i międzykulturowe
 • umiejętność pracy w zespole jak również pracy samodzielnej

Oferta ze strony Fundacji:

 • praca w międzynarodowej organizacji i w międzynarodowych strukturach
 • rozwój zawodowy, w tym szkolenia
 • kreatywna, pozbawiona monotonii praca w dynamicznym zespole w centrum Warszawy
 • duża samodzielność i kształtowanie stanowiska pracy
 • możliwość kreowania i realizacji autorskich projektów
 • 13 pensja, świadczenie urlopowe oraz inne świadczenia pracownicze

Zgłoszenia zawierające życiorys, list motywacyjny, ew. referencje i opinie byłych pracodawców oraz oświadczenie (1) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i załączonych dokumentach prosimy przesyłać w formie elektronicznej do 27.05.2022 r. na adres: joanna.bochenska@pl.boell.org

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach naboru na stanowisko Kierownika/ Kierowniczki w programie regionalnym "Dialog Batyckijest Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 45.  Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, c i f RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Przedstawicielstwa Fundacji Heinricha Bölla, odpowiedzialni za rekrutację. Państwa zgromadzone dane będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji lub w przypadku dodatkowej zgody na wykorzystanie oferty w przyszłości przez okres najbliższych 12 miesięcy*. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

* W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnym naborze na podobne stanowisko pracy, prowadzonym przez Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla prosimy o umieszczenie oświadczenia (2) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnym naborze prowadzonym przez Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

(1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach, na potrzeby rekrutacji.

(2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na to samo lub podobne stanowisko pracy, prowadzonych przez Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia naboru

Fundacja

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony! Zachęcamy do zapoznania się z profilem Fundacji, zrealizowanymi projektami i nadchodzącymi aktywnościami. Fundacja działa w obszarze czterech programów: Demokracja i Prawa Człowieka, Energia i KlimatPolityka Międzynarodowa oraz Europejska Polityka Rolna.

Jako fundacja polityczna wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi, dlatego zachęcamy do współpracy, korzystania z naszego dorobku, udziału w projektach, a przede wszystkim propagowania zielonych idei i działań.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach, zapisywania się na newsletter oraz śledzenia nas w mediach społecznościowych jak Facebook, Twitter, Mixcloud, Youtube.