Niemcy przed wyborami - relacja z debaty

Od lewej: Aleksandra Rybińska, Martin Patzelt, Thomas Nord, Manuel Sarrazin, Kaja Puto

24 września odbędą się wybory do niemieckiego Bundestagu. Już teraz szerokie zainteresowanie europejskiej opinii publicznej budzi kampania, główni kandydaci do urzędu kanclerskiego czy nowe siły polityczne starające się o reprezentację w parlamencie. 11 maja w Warszawie można było podyskutować na ten temat z przedstawicielami frakcji aktualnie obecnych Bundestagu.

Debata pt.: „Niemcy przed wyborami” w dn. 11 maja 2017r.  była wspólnym wydarzeniem Fundacji Konrada Adenauera, Fundacji im. Heinricha Bölla, Fundacji im. Friedricha Eberta i Fundacji im. Róży Luksemburg organizowanym przy współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.   

Zaproszenie do udziału w dyskusji przyjęli członkowie frakcji aktualnie obecnych w Bundestagu Thomas Nord (die Linke),  Martin Patzelt (CDU/CSU), Manuel Sarrazin (Sojusz 90/Zieloni) oraz Dietmar Nietan (SPD; z przyczyn zdrowotnych musiał odwołać delegację do Polski). Rozmowę moderowały Kaja Puto (Korporacja Ha!art) oraz Aleksandra Rybińska (wPolityce.pl). Spotkanie otworzył Cornelius Ochmann, dyrektor zarządzający, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, a słowo wstępne wygłosił Manfred Huterer, zastępca ambasadora Niemiec. 

Debata była okazją do uzyskania z pierwszej ręki informacji o programach wyborczych czy potencjalnych konstelacjach koalicyjnych. W dyskusji nie zabrakło także miejsca na pytanie o znaczenie relacji polsko-niemieckich w niemieckiej polityce.

Zachęcamy do odsłuchania nagrania z debaty: