Polsko-niemieckie pojednanie w praktyce

Mural w Oświęcimiu o tytule "Spotkanie"

10 grudnia 2016 Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu świętował 30 lat swojej działalności. Fundacja im. Heinricha Bölla była jednym z partnerów uroczystości jubileuszowych pod hasłem „Nasze Drogowskazy” wraz z otwarciem wystawy „Od idei do realizacji”, „Veni, vidi, agnovi”. Polecamy nagranie z wypowiedziami fundatorów i autorytetów działających od lat na rzecz pokoju, dialogu i przełamywania barier, tak w relacjach międzyludzkich, jak i międzynarodowych. 

Leszek Szuster

Do najważniejszych wydarzeń roku jubileuszowego należały m.in. międzynarodowe seminaria, VII Ogólnopolska Konferencja „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa XX w. Dzieci wojny”, projekt „Street art dla wartości" 30 lat MDSM”, VI Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo dla praw człowieka” oraz prezentacja VI Międzynarodowego Biennale Plakatu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Polsko-niemiecki projekt Domu Spotkań to urzeczywistnienie wizji osób, które miały wyobraźnię, odwagę i determinację. Wspólne przedsięwzięcie Akcji Znaków Pokuty/Służby dla Pokoju z Berlina i Miasta Oświęcim pozwoliło w Oświęcimiu, mieście tak bardzo naznaczonym przez historię, stworzyć miejsce spotkań, dialogu, przełamywania stereotypów i uprzedzeń z przeszłości. Dom, który stał się dla wielu byłych więźniów KL Auschwitz drugim domem, otworzył nowe możliwości dla polsko-niemieckiego procesu pojednania.

Obchody jubileuszu 30-lecia były ukoronowaniem wielu projektów i przedsięwzięć artystycznych, realizowanych w ciągu całego roku pod hasłem „Dom według wartości – Nasze Drogowskazy”. Ponad 350 osób przybyło do niecodziennie oświetlonego Domu, którego wnętrza zdobiły efekty polsko-niemieckich warsztatów fotograficznych „Twarze Miasta – Oblicza Pamięci” oraz polsko-niemiecko-ukraińskiego seminarium „Uczymy się z historii: mowa nienawiści”.

W oficjalnej części jako pierwsi głos zabrali Fundatorzy: z ramienia Miasta – prezydent Janusz Chwierut, wręczając Leszkowi Szusterowi statuetkę Ambasadora Miasta Oświęcim, ze strony Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju przemawiał dr Stephan Reimers, reprezentujący AZP. Obaj mówcy przywołali istotną rolę, jaką odegrał Dom Spotkań w normalizacji polsko-niemieckich relacji. W imieniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, zastępca dyrektora, Andrzej Kacorzyk podkreślił wyjątkowość działań MDSMu, dziękując jego pracownikom za aktywność w obszarze ochrony pamięci, przekazu historii oraz troski o byłych więźniów. W imieniu Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży głos zabrał sekretarz stanu dr Ralf Kleindiek, podkreślając wyjątkowość działań Domu na polu przełamywania stereotypów i uprzedzeń z przeszłości oraz kształtowania współczesnych postaw młodych Polaków i Niemców na bazie doświadczeń z historii. W imieniu Volkswagen AG głos zabrała Ines Doberanzke, przywołując wieloletnie, bliskie związki Koncernu VW z Domem Spotkań w zakresie realizowanych od ponad 20 lat projektów dla uczniów, majstrów i managerów. Dziękując za te słowa Leszek Szuster wyraził wdzięczność za wieloletnie wsparcie materialne, które otrzymuje Dom oraz za przekazany dzień wcześniej samochód – Volkswagen Transporter, przeznaczony na potrzeby realizowanych w Domu projektów.

Na zakończenie oficjalnych przemówień głos zabrał konsul generalny RFN w Krakowie dr Michael Groß, który w języku polskim zwrócił uwagę na wszechstronne działania Domu i przywołał ostatni wspólny projekt zrealizowany przez konsulat z MDSM w ramach polsko-niemieckiego seminarium dla osób niewidomych i niedowidzących „Słowa i wartości”.

Główną częścią uroczystości był koncert „Dom według wartości – Nasze Drogowskazy”, podczas którego wybitni muzycy, pod kierownictwem artystycznym Jacka Hołubowskiego, od lat współpracujący z Domem, zaprezentowali muzyczną i wizualną ilustrację 12 wartości: wolność, nadzieja, przełamywanie barier, sprawiedliwość, równość, odpowiedzialność, tolerancja, porozumienie, dialog, spotkanie, szacunek, solidarność, stanowiących drogowskazy dla prac Domu Spotkań.

Film dokumentujący jubileusz:

30 lat Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży - Oświęcim Online

video-thumbnail Watch on YouTube

Wydarzenie wspierały następuje instytucje:  Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja im. Friedricha Eberta, Fundacja im. Róży Luksemburg, Fundacja im. Heinricha Bölla, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, Miasto Oświęcim, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Omag, Enco, Meta, Plantpol, Würth, Ipsen, Grupa Kęty, Austrotherm, Hestia, Man, SFW Energia.

Zawarte w tekście poglądy i konkluzje wyrażają opinie autora i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Fundacji im. Heinricha Bölla.