Centrum Zielone 2016 „Enty i Rusałki”

Jak co roku Fundacja im. Heinricha Bölla i Strefa Zieleni zaprosiły do zielonopolitycznych dyskusji podczas majowego Kongresu Kobiet. Tegoroczny cykl skupił się na kwestiach ekologii, ochrony przyrody i zasobów wodnych oraz bioróżnorodności i prawach zwierząt. Polecamy wideorelację, by poznać ciekawe i zaskakujące argumenty i wnioski ze spotkań.

Centrum Zielone 2016 „Enty i Rusałki”
W świecie, w którym niezrównoważony i niekontrolowany rozwój cywilizacji przemysłowej stwarza poważne zagrożenia dla środowiska, klimatu i bioróżnorodności oraz coraz wyraźniej wpływa na codzienne życie naszych rodzin i społeczności, kobiety nie mogą nie podejmować tych ważnych tematów. Istnieje konieczność upowszechniania alternatywnych scenariuszy inteligentnego wzrostu przyjaznego Ziemi i społeczeństw ją zamieszkujących.

W związku z tym Fundacja im. Heinricha Bölla i Strefa Zieleni zapraszają co roku do Centrum Zielonego Kongresu Kobiet, skupiającego się z założenia na kwestiach energii i klimatu, ekologii, żywności i praw zwierząt z kobiecej perspektywy. 

Wprowadzenie - Ewa Sufin-Jacquemart (5 min)

Follow-up 2014 i 2015 - Beata Krupianiuk, Fundacja „Karuna” – co dalej z kampanią przeciw bezdomności zwierząt?

Panel I:  Ekologia, ekolożka – dla wybranych czy dla każdej  z nas? 

Minister Środowiska Jan Szyszko poproszony w wywiadzie o ustosunkowanie się do wypowiedzi Katarzyny Jagiełło z Greenpeace, reprezentującej ekologów i krytykującej propozycję Lasów Państwowych zwalczania gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej poprzez masową wycinkę świerków, odpowiedział:  „Nie znam tej pani. Żeby się podawać za ekologa trzeba mieć chyba jakiś tytuł naukowy”.

Ta wypowiedź ministra Szyszko zainspirowała nas do pochylenia się w Centrum Zielonym nad pojęciem „ekologia”,  nad tym, kto „ma prawo” uważać się za ekologa/ ekolożkę i na jakiej podstawie.

Panelistki:

Prof. Magdalena Środa – o perspektywie filozoficzno-etycznej

Katarzyna Jagiełło, Greenpeace – o aktywizmie ekologicznym, m.in. na przykładzie działań dla Puszczy Białowieskiej

Małgorzata Tracz, współprzewodnicząca Partii Zieloni – o ekologii politycznej w praktyce

Anna Dziadek, rolniczka, aktywistka lokalnej społeczności przeciw odkrywce (gminy Gubin i Brody, woj. lubuskie) – o przemianie w lokalną bojowniczkę na rzecz zachowania czystego środowiska

Dr Barbara Pietrzak, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – o perspektywie pracownicy naukowej z zakresu ekologii ewolucyjnej zwierząt planktonowych

(nagranie video) Reni Jusis, piosenkarka, kreatorka marki Ekomama – o ekologii jako stylu życia

Prowadzenie: Patrycja Romaniuk, Polska Zielona Sieć/SustainPanel II:  Czy w Polsce może nam zabraknąć wody w kranie?

Rok 2016 jest Międzynarodowym Rokiem Wody. Nie bez powodu. Z punktu widzenia zachowania życia na naszej planecie woda jest kluczowym zasobem naturalnym, ważniejszym niż ropa, gaz czy złoto i diamenty. Nie wszyscy mają tego świadomość, w tym świat polityki i samorządów. W dobie gwałtownych zmian klimatu, rosnącej populacji na świecie i nieracjonalnej gospodarki wodnej, woda staje się coraz bardziej zagrożonym dobrem wspólnym, szczególnie w kontekście paradygmatu globalnej gospodarki opartego na intensywnej eksploatacji surowców czy skali produkcji mięsa i warunków przemysłowego rolnictwa. W wielu krajach Globalnego Południa powiększają się pustynie i coraz częściej występują dramatyczne w skutkach susze. Także w krajach rozwiniętych obserwujemy alarmujący spadek poziomu wód gruntowych i poważne zaburzenia w tradycyjnym cyklu hydrologicznym. A jak wygląda sytuacja w Polsce? Czy grozi nam brak dostępu do życiodajnego zasobu? Jak możemy zapobiec katastrofie? Jak chronić rzeki, jeziora i wody gruntowe? Jak zabezpieczać bagna, mokradła, torfowiska? W jaki sposób możemy zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwach domowych? 

Aktualnym i przyszłym radnym i parlamentarzystkom pokażemy, jak można dbać o zasoby wodne na poziomie legislacyjnym oraz na co powinny zwracać uwagę samorządy na szczeblu lokalnym.

Panelistki:

Dr Hanna Machińska z WPiA UW i Dyrektorka Biura Rady Europy w Polsce – o prawie do wody jako prawie człowieka czwartej generacji i czy Polska go przestrzega

mgr inż. Anna Olejnik i dr Anna Zdanowicz, przedstawicielki MPWiK M.St. Warszawa – o zasobach wody w Polsce i ich ochronie

Dr Marta Jermaczek-Sitak, przyrodniczka – o torfowiskach i mokradłach, komu są potrzebne?

Marta Kalinowska, WWF – o adziałaniach NGOsy dla poprawy prawa wodnego i konkursie WWF „Rolnicy dla Bałtyku”

Marta Majka Wiśniewska, Fundacja Greenmind – o rewitalizacji rzek, funduszach unijnych i małej retencji dla kobiet w samorządach

Dodatkowo, pokaz prezentacji „Woda, zagrożone dobro wspólne” Satoko Kishimoto z Transnational  Institut  na temat rosnącego trendu rekomunalizacji  usług kanalizacyjnych na świecie.

Prowadzenie:  Ewa Sufin-JacquemartPanel III:  Nasza siostra orangutana, czyli o ochronie różnorodności życia 

Zagadnienie ochrony życia w całej jego różnorodności, czyli „różnorodności biologicznej” pozostaje bardzo mało poruszaną kwestią. Jednocześnie istnieje i działa grupa miłośników zwierząt, zarówno domowych, jak i dziko żyjących. Kilka lat temu pod inicjatywą uchwałodawczą o ochronie praw zwierząt podpisało się w ciągu kilku miesięcy 250 tysięcy osób. W dobie bezprecedensowego tempa wymierania gatunków coraz większe emocje i sprzeciw budzi myślistwo reprezentowane przez bardzo liczne i wpływowe lobby.

Szerokim echem odbiła się w debacie publicznej sprawa lwa Cecila w Zimbabwe, ofiary polowania dewizowego dla trofeum. Zarazem w Polsce takie polowania dotyczą naszych ściśle chronionych zwierząt, np. żubrów. Dlaczego prawo na nie zezwala? Czy dzieci powinny mieć prawo uczestniczyć w polowaniach czy odwiedzać ogrody zoologiczne? Czym jest obecnie ZOO i jakie pełni funkcje? Gdzie żyją dzikie zwierzęta, jaką mają ochronę w Polsce i w Unii Europejskiej? Kto może reprezentować interesy braci i sióstr mniejszych?

Aktualnym i przyszłym radnym i parlamentarzystkom pokażemy, jak można zabezpieczyć ochronę bioróżnorodności i praw zwierząt (dzikich) na poziomie legislacyjnym oraz na co powinny zwracać uwagę samorządy na szczeblu lokalnym.

Panelistki:

Wanda Nowicka, Stowarzyszenie „Równość i Nowoczesność” – o lobby myśliwskim w Sejmie ponad podziałami i o udziale dzieci w polowaniach

Agata Borucka, Warszawski Ogród Zoologiczny – o tym, czy ZOO jest atrakcją dla dzieci czy koniecznym elementem ochrony bioróżnorodności (do potwierdzenia)

Andżelika Gackowska, Kierowniczka Działu Gospodarki Leśnej Lasów Miejskich Warszawy – o dzikich zwierzętach w mieście: skąd się biorą, komu przeszkadzają, jak sobie z nimi radzić

Sabina Pierużek-Nowak, Państwowa Rada Ochrony Przyrody – o strefach „Natura 2000” i czy Polska prawidłowo je wykorzystuje do ochrony zwierząt i ptaków oraz o roli Państwowej Rady Ochrony Przyrody (do potwierdzenia)

Karolina Kuszlewicz, prawniczka – o prawach dzikich zwierząt w Polsce i Europie

Prowadzenie: Dorota Wiland (Ius Animalia)Centrum Zielone 2016 „Enty i Rusałki” organizują Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Fundacja im. Heinricha Bölla i Fundacja Strefa Zieleni.

Patronat medialny: „Zielone Wiadomości”,  „EurActiv”, „Biznes i ekologia”

****

Nagrania Centrum Zielonego 2015