X Forum PAUCI. Wymiar polityki wschodniej

Peace in Ukraine?
Teaser Image Caption
Peace in Ukraine?

„ Wspólnota transatlantycka wobec Eurazji - nowe wyzwania oraz szanse”
15 grudnia 2014, 8:30-17:00
Miejsce: Hotel Polonia Palace, Warszawa
Pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

Wydarzenia ostatniego roku na Ukrainie od Euromajdanu, przez zmianę władzy i konflikt militarny na wschodzie kraju nie dotyczą już tylko jednego kraju. Cała Europa odczuwa skutki sankcji ekonomicznych, zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego stało się ponownie ważnym tematem w wielu krajach regionu. Odpowiedź tzw. świata zachodniego ostatnich miesięcy przechodziła różne fazy i nadal wymaga dialogu i porozumienia często odmiennych interesów. X Wschodnie Forum PAUCI pt „Wspólnota transatlantycka wobec Eurazji - nowe wyzwania oraz szanse” 15 grudnia 2014 stanowiło okazję do dyskusji wśród wschodnich i zachodnich partnerów – przedstawicieli i przedstawicielek świata polityki, think tanków, kręgów akademickich i organizacji pozarządowych. W  pierwszej rundzie kraje Partnerstwa Wschodniego z wewnętrznej perspektywy oceniły rozwój sytuacji w ostatnim roku. Szczególnym punktem odniesienia była oczywiście Ukraina rok po Majdanie. W następnym kroku debata dotyczyła reakcji świata zachodniego – głównie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonym na kryzys rosyjsko-ukraiński i w konsekwencji na relacje z Rosją. Tematem ostatniego panelu była perspektywa rozwoju rejonu Partnerstwa Wschodniego i relacji z Zachodem.  Konferencję objął honorowym  patronatem Minister Spraw Zagranicznych RP Grzegorz Schetyna.Usunięto obraz.Program X Forum PAUCI

08:30 – 09:15 Rejestracja

09:15 – 10:00 Otwarcie Forum, powitanie gości:
Konrad Pawlik, Dyrektor departamentu Wschodniego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski;
Ambasador Andrii Deshchytsia, Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Przemówienie programowe:
Mustafa Dzhemilev (UA) (tbc)

10:00 – 12:00 I Panel. Kraje Partnerstwa Wschodniego w 2013/2014 ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie po Euromajdanie.
Wprowadzenie:
Andriy Parubiy (UA) (tbc), Liliana Palihovici (MD) (tbc).
Główne zagadnienia:
Vano Chkhikvadze (GE)- Czynnik rosyjski - od 2008 do wojny na Ukrainie;
Ghia Nodia (GE);
Boris Navasardian (AR): Kaukaz - specyfika regionu oraz reakcja na wydarzenia w Ukrainie/Rosji.
Komentarze:
Giga Bokeria (GE).
Dyskusja: 30 min
Moderator: Krzysztof Bobiński

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 II Panel. Ocena reakcji UE i USA na kryzys i dynamika stosunków Rosji z Zachodem.
Wprowadzenie:
Marieluise Beck (DE).
Główne zagadnienia:
Iryna Solonenko (UA) - Ocena Umowy Stowarzyszeniowej jako instrumentu polityki UE;
Katarzyna Pisarska (PL) - Podzielona UE wobec zagrożeń ze strony Rosji;
Walter Zarycky (US) - Wymiar transatlantycki - potrzeba nowej strategii Zachodu.
Komentarze:
Alex Petrishavili (GE)
Dyskusja: 30 min
Moderator: Jeff Lovitt (CZ)

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30 III Panel. Krótko i długoterminowe perspektywy rozwoju w regionie Partnerstwa Wschodniego oraz jego relacje z UE i USA.
Wprowadzenie:
Grzegorz Gromadzki (PL)
Główne zagadnienia:
Rainder Steenblock (DE) - Kształtowanie nowej polityki UE wobec Europy Wschodniej i Rosji;
Yevhen Hlibovytsky (UA) – Rola regionu Partnerstwa Wschodniego w Europie;
Vladimir Milov (RU) - Rosja i Europa po Putinie (tbc)
Komentarze:
Taras Wozniak (UA), Paweł Kowal (PL) (tbc)
Dyskusja: 30 min
Moderator: Jacek Kucharczyk (PL)

16:30 – 17:00 Jan Piekło, podsumowanie, zamknięcie konferencji.