Zielony Kongres Samorządowy

Michael Cramer i Anna Grodzka
Teaser Image Caption
green city / susainable urban policies

W dniach 12 - 13 września 2014 (piątek, sobota) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym na ulicy Bobrowieckiej 9 w Warszawie odbył się Zielony Kongres Samorządowy. Punktem wyjścia do debat były obserwowane zmiany w kierunki upowszechniania partycypacyjnych form zarządzania oraz zrównoważonych reform. Politycy i dziennikarze odkryli dziś na nowo miasto i ruchy miejskie. Przyglądają się miejskim problemom, a na eksplozję działań lokalnych społeczników patrzą to z nadzieją, to z niedowierzaniem. Tymczasem partie Zielonych w całej Europie od dawna są partnerami ruchów społecznych, często wyrastają z nich i realizują ich postulaty – także w polityce samorządowej.

Kontynuując nasze zeszłoroczne debaty pod hasłem „Europa Społeczna” tym razem skupiliśmy się na lokalnych zarządzaniu. Jak powiedziała dyrektorka Irene Hahn-Fuhr, "W obliczu niesłychanego rozwoju metropolii, w których do 2050 roku zamieszka osiemdziesiąt procent populacji, musimy przygotować się na szereg wyzwań, w tym wzrost migracji, eksploatacja zasobów naturalnych i zmiany klimatu. Zależy nam, by pogłębić wymianę dobrych praktyk sprawdzonych na poziomie społeczeństwa obywatelskiego i polityki." Ponadto podkreśliła, że zielona polityka przedstawia konstruktywne scenariusze rozwoju, szczególnie na szczeblu lokalnym. Właściwie w każdym kraju europejskim polityka samorządowa jest bliska zielonym kręgom politycznym i to podwójnie: dotyczy naszego bezpośredniego otoczenia i jakości życia, a wiele zielonych partii wywodzi się z ruchów miejskich, oddolnych inicjatyw, protestów czy koalicji wyborczych. Zielony pomysł na lokalne zarządzanie to dostępne usługi publiczne wysokiej jakości, żywe zaangażowanie mieszkańców i dbałość o środowisko. "Pogodzenie natury i urbanizacji nie jest romantyczną iluzją, a urzeczywistnieniem Zielonego Nowego Ładu, który w Fundacji promujemy. Zarządzanie musi się opierać na wrażliwości i sprawiedliwości społecznej oraz zasadach demokracji płci", zaznaczyła Irene Hahn-Fuhr.

W Zielonym Kongresie Samorządowym wzięli  udział europarlamentarzyści, samorządowcy z Europy, a także eksperci i aktywiści miejscy. Podczas  konferencji podjęto tematy związane z zarządzaniem miastem: transport, demokracja partycypacyjna, usługi publiczne, edukacja, polityka mieszkaniowa czy zagospodarowanie przestrzenne. Organizatorami imprezy są Green European Foundation przy wsparciu Fundacji Strefa Zieleni  i  Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Strona Zielonego Kongresu Samorządowego

Nagrania video

Audycja w PR24

Usunięto obraz.Raport Zielonego Kongresu SamorządowegoGłównym celem Kongresu było pokazanie działania zielonych idei w lokalnym zarządzaniu. Goście prezentowali, jak zielona wizja transportu publicznego, opieki zdrowotnej, edukacji, zarządzania przestrzenią, polityki energetycznej, ochrony bioróżnorodności czy uczestnictwa obywateli we władzy przyczynia się do zmiany lokalnej polityki i poprawy jakości życia. Wszystko w oparciu o konkretne przykłady z wybranych miast europejskich, wdrażających Zielony Nowy Ład.

Relacja bezpośrednia i materiały z konferencji dostępne  na stronie: www.zielonysamorzad.tk

Podczas Kongresu głos zabrali m.in.:

Éric Piolle (mer miasta Grenoble, Francja) - o zielonym projekcie dla Grenoble;

Monika Vana (europosłanka z Austrii, Zieloni/EFA) - o polityce mieszkaniowej i zapobieganiu biedzie;

Michael Cramer (europoseł z Niemiec, Zieloni/EFA) -o zrównoważonym transporcie i metropoliach;

Anna Grodzka (posłanka na Sejm RP, Partia Zieloni) - o ekonomicznych i społecznych aspektach lokalnej, zielonej polityki;

Tamás Meszerics  (Węgry, europoseł, Zieloni/EFA) - realizacja zielonej wizji na Węgrzech;

Darren Johnson (radny Londynu) - o kryzysie mieszkaniowym;

László Perneczky (radny dzielnicy Budapesztu) - o miejskiej opozycji;

Joanna Erbel (socjolożka miasta) - o alternatywnej wizji stolicy;

Tomasz Leśniak (lider inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom) - o wpływie mieszkańców na politykę   miejską;

Prof. dr arch. Magdalena Staniszkis  –  o planowaniu przestrzennym;

Dr  arch. Krzysztof Nawratek - o architekturze wkluczającej;

Lech Mergler  (Stowarzyszenie Prawo do Miasta)  – o obywatelskiej partycypacji.

Usunięto obraz.Program Zielonego Kongresu Samorządowego

Usunięto obraz.Zaproszenie na Zielony Kongres Samorządowy

Projekt realizowany w ramach finansowego wsparcia Parlamentu Europejskiego dla  Green European Foundation.