Nasza misja

Fundacja im. Heinricha Bölla jest częścią ruchu politycznego Zielonych, który rozwinął się na całym świecie w odpowiedzi na tradycyjny trójpodział sceny politycznej na: socjalizm, liberalizm i konserwatyzm (lewicę, centrum i prawicę).

Mówi się, że ruch Zielonych nie jest ani na lewo ani na prawo, a do przodu! Zieloni reprezentują politykę progresywną.

Nasza siedziba główna mieści się w Republice Federalnej Niemiec, jednak działamy międzynarodowo, zarówno pod względem idei, jak praktyki.

Nasz patron, pisarz i laureat nagrody Nobla Heinrich Böll, uosabia wartości, które reprezentujemy: obronę wolności, odwagę cywilną, tolerancję, otwartość w debatach i cenienie sztuki i kultury, jako niezależnych obszarów myśli i działania.
 

NASZE ZASADY

Naszymi podstawowymi zasadami są:

 • ekologia i zrównoważony rozwój,
 • demokracja i prawa człowieka,
 • samostanowienie i sprawiedliwość.

Kładziemy szczególny nacisk na demokrację płci, rozumianą jako społeczna emancypacja i równe prawa kobiet i mężczyzn.

Popieramy też równe prawa mniejszości kulturowych i etnicznych oraz uczestnictwo imigrantów w życiu społecznym i politycznym. Wreszcie, promujemy wolność od przemocy i proaktywne działania pokojowe.
 

JAK DZIAŁAMY

Aby osiągnąć nasze cele, poszukujemy strategicznych partnerów podzielających nasze wartości. Jesteśmy organizacją niezależną, czyli sami określamy własne priorytety i sposoby działania.

1. Jesteśmy zielonym think tankiem

 • Promujemy reformy demokratyczne i nowatorstwo społeczne.
 • Pracujemy nad polityką ekologiczną i zrównoważonym rozwojem na poziomie globalnym.
 • Zapewniamy przestrzeń dla prezentowania sztuki i kultury i debatowania na ich temat.
 • Pośredniczymy w przekazywaniu wiedzy i umiejętności pomiędzy ekspertami a aktorami sceny politycznej.
 • Tworzymy forum dla otwartej debaty i promujemy dialog między polityką, gospodarką, środowiskami akademickimi i społeczeństwem.
 • Wspieramy utalentowanych studentów i studentki, aktywnych społecznie i politycznie, w Niemczech i za granicą.
 • Dokumentujemy historię ruchu Zielonych, aby promować badania i dostarczać inspiracji politycznej.
   

2. Jesteśmy międzynarodową siecią polityczną

 • Jesteśmy częścią światowej sieci Zielonych i promujemy rozwój ruchu politycznego Zielonych na wszystkich kontynentach.
 • Koncentrujemy się zwłaszcza na poszerzaniu i pogłębianiu europejskiego ruchu Zielonych.
 • Aktywnie działamy na rzecz rozwoju europejskiej politycznej opinii publicznej.
 • Wspieramy udział społeczeństwa obywatelskiego w polityce i, w ramach organizacji wielostronnych, uczestniczymy w konferencjach i negocjacjach.
   

3. Działamy na rzecz ekologii, demokracji i praw człowieka na całym świecie

 • Uważamy, że ekologia i demokracja są nierozdzielne. Dlatego wspieramy osoby i projekty zaangażowane w ekologię, prawa człowieka, demokrację i samostanowienie.
 • Popieramy szacunek dla rządów prawa i demokratycznego uczestnictwa na całym świecie.
 • Promujemy odrzucenie stosunków dominacji, zależności i przemocy między płciami.
 • Uważamy, że etniczna i kulturowa różnorodność jest niezbędną częścią kultury demokratycznej.
 • Wspieramy aktywność obywatelską i działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
 • Szkolimy aktywistów i aktywistki, aby mogli się samoorganizować i uczestniczyć w procesach politycznych.
   

NASZA KULTURA

Zaangażowanie, kompetencje specjalistyczne i społeczne oraz elastyczność cechują naszych pracowników zarówno w Niemczech, jak za granicą. Są wysoko wykwalifikowani, zorientowani na pracę grupową, i przy swoim poziomie motywacji stanowią najcenniejszy atut Fundacji.

Równe szanse i szacunek w relacjach między kobietami i mężczyznami w różnym wieku, reprezentującymi rozmaite religie, pochodzenie etniczne i orientacje seksualne, są dla Fundacji sprawą podstawową. Kompetencje międzykulturowe i twórcze zaangażowanie w różnorodność są częścią naszej kultury organizacyjnej.