Silvia Weco

Silvia Weko wwspółpracuje z Fundacją im. Heinricha Bölla w ramach bloga EnergyTransition. The Global Energywende jest studentką socjologii. W centrum jej zainteresowań są postawy społeczne wobec problemu zmiany klimatu oraz tematy związane z transformacją energetyczną z niemieckiej perspektywy niemieckiej i o zasięgu globalnym.   

Contributions: