Ellen Ueberschär
członkini zarządu Fundacji im. Heinricha Bölla

Od lipca 2017 r. członkini zarządu Fundacji Heinricha Bölla wspólnie z Barbarą Unmüßig. Odpowiedzialna za: sprawy wewnętrzne, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz Europę i Amerykę Północną, a także program wsparcia dla studentów „Studienwerk”, Zieloną Akademię, think tank naukowców i polityków, oraz Archiwum „Zielona Pamięć“. W latach 2006-2017 była sekretarz generalną Niemieckich Ewangelickich Dni Kościoła. W tej funkcji nadzorowała sześć kolejnych spotkań w ramach Ewangelickich Dni Kościoła.  Wcześniej była kierowniczką Zakładu Teologii, Etyki i Prawa na Akademii Ewangelickiej w Loccum.