Dr Dominika Kasprowicz

politolożka,  adiunktka w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Uczestniczka programu dyplomowego London School of Economics, absolwentka interdyscyplinarnego programu doktoranckiego Akademii Artes Liberales (Uniwesytet Warszawski) oraz licznych kursów z zakresu metod i technik w naukach społecznych.  Kierowniczka projektów: EUVOX Polska i Barometr Wyborczy oraz SPACE.  Autorka ponad 30 publikacji na temat politycznego radykalizmu, populizmu, partii politycznych oraz komunikacji politycznej i marketingu, wydawanych w Polsce i zagranicą (wyd. Palgrawe, Routledge). Wykładowczyni gościnna Uniwersytetów w Porto, Madrycie, Stambule, Sorbonie (III) in. Współautorka książek w tym: Socio-Political Alternatives in Central Europe (2015). Redaktorka tematyczna czasopisma „Political Preferences”. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

adiunktka w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Contributions: