Dr Andrzej Kassenberg

Ekspert ds. polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym, obecnie specjalizujący się w problematyce energetycznej i ochrony klimatu.

Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Contributions:

16 czerwca 2016