Alicja Sybilska
Stażystka Fundacji im. Heinricha Bölla w programach Demokracja & Prawa Człowieka oraz Europa & Sprawy Międzynarodowe

Alicja studiowała lingwistykę stosowaną ze specjalizacją tłumaczeń ustnych w j. angielskim i niemieckim w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej oraz uczestniczka wymian studenckich, w ramach których studiowała na Uniwersytecie w Hildesheim oraz na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji na wydziale tłumaczeń w Germersheim. Interesuje się kwestiami praw kobiet w Polsce, społeczeństwem obywatelskim, polityką europejską, ze szczególnym naciskiem na Niemcy, oraz teatrem nowoczesnym.

Contributions: