Adam L. Reichardt
redaktor naczelny New Eastern Europe

Dziennikarz, pisał m.in. dla Res Publica NowaIndex on CensorshipThe Atlantic Counciloraz Politico. W roku 2014 znalazł się na liście 100 największych innowatorów w regionie, „New Europe 100”, sporządzanej przez Google, Financial Times i Fundację Res Publica. Adam interesuje się kampaniami dezinformacyjnymi, stosunkami międzynarodowymi oraz kwestiami bezpieczeństwa. Jego relacje będą skupione na tematach związanych z społeczną percepcją rosyjskiej ingerencji w amerykańską demokrację oraz poparciem dla multilateralnej współpracy w ramach NATO.