Ost/Wschód: Polsko-niemieckie debaty o Wschodzie

Ideą przewodnią polsko-niemieckiego okrągłego stołu organizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Deutsch-Russischer Austausch e.V.  przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej jest debata między polskimi i niemieckimi ekspertami, aktywistami społecznymi, naukowcami, dziennikarzami, dyplomatami i urzędnikami na temat polityki wschodniej.
Jaka jest polityka Polski i Niemiec wobec Wschodu? Jakie powinny być odpowiedzi Unii Europejskiej na najbardziej palące wyzwania stojące przed Wspólnotą w relacjach ze Wschodem?

 

Pierwsza debata: Ost/Wschód: Polskie i niemieckie spojrzenie na Wschód

Druga debata: Jaką rolę odgrywa Białoruś w polityce wschodniej Niemiec i Polski?

Trzecia debata: Polskie i niemieckie spojrzenie na Ukrainę i konflikt w Donbasie

Czwarta debata: Rosja i Chiny w Europie Wschodniej. Spojrzenie z Niemiec i Polski.