Relacje & wywiady

Siła lokalnej aktywności

Młodzieżowa Rada Gminy w Elblągu
Wywiad

Małe społeczności, jeżeli są zgrane i dobrze skomunikowane, współpracują ze sobą efektywnie i wykazują się dużą aktywnością. Swoim działaniem kształtują i wpływają w znacznym stopniu na całe społeczeństwo - wywiad z Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Elbląg.

Open article in new tab
Off
Main image in widescreen?
uploaded image ratio

O dynamice globalnego ruchu Zielonych

Uczestniczki i uczestniczki kongresu w akcji zdjęciowej promującej odejście od inwestycji w paliwa kopalne

Tegoroczny Światowy Kongres Zielonych po raz pierwszy odbył się w Europie. Prawie 2000 działaczy i działaczek z 80 krajów świata gościło w kwietniu w Liverpoolu . Napięty program i wybitni goście od początku tworzyli wiele okazji do wymiany politycznych doświadczeń i idei. Wszystko odbywało się w atmosferze politycznych nadziei, radości z ostatnich politycznych zwycięstw oraz zapału do dalszej budowy zielonej polityki.

Open article in new tab
Off
Main image in widescreen?
uploaded image ratio

Czy Nord Stream 2 prowadzi do podziałów Unii Energetycznej w Europie? Spojrzenia z Kijowa, Warszawy i Berlina

Zdjęcie satelitarne Europy w nocy

Projekt Nord Stream 2 bywa różnie oceniany. Krytyka w wielu państwach europejskich wynika z obaw o wzmocnienie pozycji Rosji na europejskim rynku gazu czy troski o wiarygodność idei Unii Energetycznej. Z drugiej strony bywa postrzegany w kategoriach czysto komercyjnych, niezależnie od uwarunkowań w sferze polityki zagranicznej i relacji z krajami sąsiedzkimi. Jak dyskutuje się jego geostrategiczne znaczenie w Polsce, Niemczech i na Ukrainie?

Open article in new tab
Off
Main image in widescreen?
uploaded image ratio
Więcej

Materiały promocyjne

Logo w formacie JPG.

Kliknij tutaj, by pobrać folder dokumentujący 10 lat działalności biura Fundacji w Warszawie.
 

Wydarzenia

08
października
Event sobota, 08. października 2022 – niedziela, 09. października 2022

XIV Kongres Kobiet

Moc jest w nas. Kobiety na rzecz pokoju, równości, klimatu i demokracji
17
października
Event poniedziałek, 17. października 2022 – wtorek, 18. października 2022

Ukraina pod lupą

edycja specjalna Świata pod lupą. Warszawskich Spotkań Międzynarodowych

Sprawozdanie roczne 2015

Anglojęzyczny raport Fundacji im. Heinricha Bölla to przystępny przegląd najciekawszych projektów 31 biur zagranicznych oraz 16 oddziałów działających we wszystkich niemieckich krajach związkowych.

Europejskie projekty Fundacji

Prezi o naszej misji i działalności

Jubileusz

Folder - 10 lat hbs w Polsce

Folder podsumowuje działalność warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla od 2002 roku w zakresie komonentów "Demokracja", "Energia i klimat", "Polityka międzynarodowa" i "Demokracja płci" oraz zakończonych programów, jak również współpracę z ponad 50 organizacjami pozarządowymi i instytutami badawczymi.