Populizm w Europie Środkowej – wyzwanie przyszłości

Bezpłatnie

"Populizm w Europie Środkowej – wyzwanie przyszłości" to zbiór analiz powstałych w ramach seminarium i otwartej debaty panelowej zorganizowanych przez Green European Foundation, Fundację im. Heinricha Bölla i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie dn. 22-23.10.2012.

Publikacja bada problem prawicowego populizmu pod kątem różnych zagadnień tematycznych i perspektyw narodowych. Pokazuje podobieństwa i różnice między europejskimi przejawami populizmu, jak również odpowiedzi ruchów zielonych i progresywnych na to wyzwanie.

W obliczu finansowego, ekonomicznego i społecznego kryzysu, prawicowa retoryka populistyczna częściowo przeniosła się z wymiaru kultowego na społeczno-ekonomiczny, wykorzystując europejskie podziały na osi północ-południe, wschód-zachód. Można było zaobserwować nasilenie tendencji populistycznych po lewej stronie politycznego spektrum. Wyniki wyborów dowiodły, że populizm na stałe wpisał się w strukturę systemu demokracji.

W związku z tym, postanowiliśmy skupić się na przypadkach populizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, tym bardziej, że wyzwania z nimi związane nasilały się, a mimo to nie były dokumentowane. Podczas dwudniowych warsztatów środowiska akademickie oraz ekspertki i eksperci think-tanków z Węgier, Austrii, Polski, Niemiec, Słowacji i Czech analizowały kwestie populistycznej polityki i populistycznego stylu uprawiania polityki. Czy istnieje szansa na zmianę polityki strachu w politykę wolności i bezpieczeństwa również w tym regionie?

Składamy serdeczne podziękowania osobom, które pozwoliły urzeczywistnić nasz projekt. Po pierwsze, dziękujemy koordynatorowi dr. Szymonowi Bachrynowskiemu z SWPS, który włożył wiele wysiłku w przygotowania warsztatu i raportu oraz Lilianie Relidze z warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla. Ten zbiór nie ukazałby się bez ekspertów i ekspertek przekładających swoje przemyślenia w analizy społeczno-polityczne - dziękujemy za podzielenie się wiedzą! Szczególne wyrazy wdzięczności należą się prof. Wawrzyńcowi Konarskiemu z Polski i dr. Dickowi Pelsowi z Holandii, którzy komentowali i podsumowywali poszczególne aktywności naszego projektu.

Product details
Date of Publication
2012
Publisher
Green European Foundation
Number of Pages
58
Licence
All rights reserved
Language of publication
Angielski
Spis treści

Populism in Central Europe – challenge for the future! An Introduction to the workshop and open debate

Prof. Wawrzyniec K. Konarski, PhD (Jagiellonian University)

POLAND
From periphery to power: the trajectory of Polish populism, 1989-2012
Dr. Ben Stanley, PhD (UKSW Warsaw)

GERMANY
Populism in Germany
Lionel Clesly Voss LLB (hons), MA, PhD student of Political Science (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)

AUSTRIA
1. Right-wing populism in Austria: just populism or anti-party party normality?
Dr. Manfred Kohler, PhD (European Parliament & University of Kent)
2. Populist parties in Austria
Karima Aziz, MMag.a (Forum Emancipatory Islam)

SLOVAKIA
Populism in Slovakia
Peter Učeň, PhD (independent researcher)

CZECH REPUBLIC
Populism in the Czech Republic
Maroš Sovák, PhD (Masaryk University)

HUNGARY
Populism in Hungary: Conceptual Remarks
Dr. Szabolcs Pogonyi, PhD (CEU Budapest)

AFTERWORD
Populism in Central Europe – challenge for the future! – Europe Facing the Populist Challenge
Prof. Dick Pels, PhD (Bureau de Helling, The Netherlands)